Pihasuunnitelmaok2.png

Pihasuunnittelu alkaa aina lähtötilanteen kartoituksella, jolloin asiakkaan kanssa käydään perusteellisesti yhdessä läpi myös toiveita ja tavoitteita suunnittelulle. Eli tutustutaan suunniteltavaan kohteeseen ja kirjataan pihalle toivotut asiat.

Pihasuunnittelun sisältö sovitaan aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Tyypillisesti suunnitelma sisältää tietokoneella piirretyn kuvan sekä tarkan kasvilistan pihalle valikoiduista kasveista.

Tietokoneella piirretty suunnitelma

Pihasuunnitelma on tietokoneella mittakaavaan piirretty kuva, jossa on kuvattuna asemakuvan pohjalta suunniteltavan kohteen rajat ja rakennukset sekä mahdolliset pihalla jo olevat elementit, kuten vanhat puut. Näihin perusraameihin suunnitellaan sitten mm. seuraavia asioita:

 • Paikoitustilat ja ajoväylät
 • Oleskelualueet ja erilaiset kulkuväylät
 • Leikkialueet erilaisine toimintoineen
 • Huoltoalueet, kuten jätesäiliöt, kuivatus- ja tomutustelineet
 • Mahdolliset piharakennelmat, kuten puuvarastot, pergolat, paljut jne
 • Hyötykasvatus hedelmäpuineen, marjapensaineen ja kasvimaineen
 • Kasvillisuusalueet sekä niiden rajaukset ja kattamiset
 • Pihan erilaiset pinnoitteet, kutenasfaltit, kiveykset, nurmikot ja sora-alueet pinta-aloineen. Betonikiveyksistä lisäksi suunniteltujen kivien mallit ja määrät sekä ladontakuviot.
 • Pintavesien ohjaaminen tontilla
 • Ohjeet eri istutusalueiden kasvualustojen vahvuuksista
 • Ehdotus pihavalaisimien tyypeistä ja sijoittelusta
 • Kasvit ja niiden nimeäminen tunnuksin

Kasvilista

Pihalle tulevat kasvit valitaan huolellisesti. Kasveilla voi olla jokin tehtävä tai tarkoitus, kuten näkösuojan antaminen tai maan sitominen rinteessä. Usein niitä valitaan kuitenkin esteettisistä syistä. Valintoja tehdään esitettyjen toiveiden pohjalta huomioiden kuitenkin niiden vaatimukset kasvupaikan valoisuuden, maaperän jne ominaisuuksien mukaan.  Kasvit merkitään kuvaan niille annetuilla tunnuksilla ja lopuksi kaikki pihaan valitut kasvit merkitään kasvilistaan.

Kasvilistassa kasveista kerrotaan niiden suomenkielinen ja tieteellinen nimi, pihaan suunniteltu taimimäärä, niiden istutusetäisyys toisistaan sekä kasvityypistä riippuen jotain muuta hyödyllistä tietoa. Esim. puista ja pensaista kerrotaan niiden lopullinen koko täysikasvuisena ja perennoista puolestaan kerrotaan kukinnan väri ja ajankohta.

kasvilista2.png

kasvilista.png

  

Pihasuunnittelua miettiessäsi kannattaa olla liikkeellä ajoissa. Jos pihaa on tarkoitus alkaa rakentamaan seuraavana keväänä, kannattaa ottaa meihin yhteyttä jo edellisenä syksynä ennen lumien tuloa. Kun saamme pihaltasi tarvittavat tiedot, on talvella hyvää aikaa sekä sinulla että meillä paneutua suunnittelulle ja suunnitelmaa päästään toteuttamaan heti kevään tullen.

 

Takaisin

rt3.png