Perennapenkin, rinteen tai muun istutusalueen suunnittelu

Kaipaatko asiantuntemusta avuksesi jonkin kohteen suunnitteluun? ks2.png

Perennapenkkien suunnittelussa ratkaisevinta ovat oikeat kasvivalinnat. Toiveiden mukaan ja olosuhteet huomioon ottaen ja ammattitaidolla valitut kasvit menestyvät ja kukoistavat vuodesta toiseen.  Lisäksi oikeilla kasvilajien yhdistämisellä ja penkin huolellisella perustamisella saadaan luotua helppohoitoisia ja häkellyttävän lumoavia katseenvangitsijoita.

Rinteiden haastavuus johtuu niiden vaikeasta hoidettavuudesta. Kun rinteet perustetaan oikein ja niihin valitaan tarkoitukseen sopivat kasvit, saadaan rinnealueiden hoitotyöt minimoitua sekä työläät ja harmilliset ryteiköt muutettua pihan kohokohdiksi.

Kohdesuunnitteluks12.png

Perennapenkin, rinteen tai muun vastaavan yksittäisen istutusalueen suunnittelu sisältää:

  • tarvekatoituksen, jolloin selvitetään suunniteltavan alueen mitat ja käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi toiveita ja tavoitteita suunnittelulle
  • koneella tai käsin piirretyn suunnitelman ja siihen liittyvä tarkka kasviluettelo, josta ilmenee valitut kasvilajit määrineen ja istutusetäisyyksineen
  • suulliset ohjeet maanparannukseen ja kasvuolosuhteiden parantamiseen
  • ehdotus penkin reunustamiseen ja rajaamiseen muusta ympäristöstä
  • ehdotus penkin kattamiseen jatkohoidon helpottamiseksi
  • mahdolliset polut, vesiaiheet, koriste-esineet, patsaat yms.

Kohdesuunnitelma voidaan tehdä joko uudelle istutusalueelle tai olemassa olevan alueen uudistamiseksi. Kohdesuunnittelu maksaa alueen koosta ja asiakkaan toiveista riippuen 200-400 euroa.ks3.png

 

 Takaisin